How McGraw-Hill uses Micro Focus tool

บริษัท McGraw-Hill เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่หนึ่งในสามของบริษัทสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา โดยจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล จนไปถึง ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานใหญ่ตั้งออยู่ที่ New York สหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานอยู่ในอีก 28 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 5,000 คน โดยส่งออกผลิตภัณฑ์และให้บริการมากกว่า 135 ประเทศและแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 60 ภาษา
ตั้งแต่ปี 2010 มีการตอบคำถามในเวปไซต์ไปมากกว่า 6,800 ล้านครั้ง โดยมีผู้เข้าใช้งานมากกว่า 8.6 ล้าน users และในช่วงเวลา peak time มีผู้เข้าใช้งานพร้อมๆกัน มากกว่า 30,000 คน การทดสอบ Load test ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัท McGraw-Hill จึงเลือกใช้งาน Micro Focus LoadRunner และใช้งานมามากกว่า 10 ปี