How Multi-National Retail Organization use Micro Focus Tools

ศูนย์การค้าหนึ่ง มีเครือข่ายอยู่ 12,000 แห่งทั่วโลก และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่า วันละ 13 ล้านคน เมื่อองค์กร ต้องการเป็นผู้นำโลกทางด้าน e-commerce จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน จากการใช้คน ตอบคำถามต่างๆ ทุกๆคำถาม เปลี่ยนมาใช้ auto chat bot และ AI เป็นผู้ตอบคำถามเบื้องต้นแทน โดยองค์กรเลือกใช้งาน Micro Focus SMAX โดยมีผู้เข้าใช้งาน มากกว่า 150,000 คน ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหามากกว่า 50,000 Tickets ต่อเดือน และโดยประมาณ 25,000 tickets เป็นการแก้ปัญหาผ่านทาง Self-service portal ทำให้กระบวนการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น