How PDO uses Micro Focus tools

Petroleum Development Oman (PDO) คือบริษัทชั้นนำทางด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของรัฐสุลต่านโอมาน โดยเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลักในประเทศ โดยส่งน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติไปตามบ้านเรือน

PDO ดำเนินการในพื้นที่สัมปทานประมาณ 90,000 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งผลิตน้ำมัน ประมาณ 209 ที่ และมีแหล่งผลิตก๊าซ  55 ที่  และมีพนักงานมากกว่า 8,500 คน ซึ่งประกอบด้วย 70 สัญชาติ และมีผู้รับเหมามากกว่า 70,000 ราย

บริษัทมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด และสามารถใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และยังมุ่งหวังการควบรวม solution ระหว่าง Service และ Asset management ให้สามารถใช้รวมกันได้ บริษัทจึงเลือกใช้งาน SMAX โดยใช้งานได้ร่วมกันทุกแผนก รวมไปถึงแผนกที่ไม่ได้ทำงานเป็น IT ก็สามารถใช้งานร่วมด้วยได้

มี users เข้าใช้งานมากกว่าวันละ 1000 คน โดย 15-20% เป็นการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยใช้ SMAX smart search และ Articles ที่มีอยู่ ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น