Solutions

Solutions

Solutions

Project and Portfolio Management

บริษัทของคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ที่ไม่สามารถคุมค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่า มันคงไม่ดีแน่ ถ้าธุรกิจของคุณมีการวางแผนการทำงานที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง PPM (Project and Portfolio Management) สามารถช่วยให้บริษัทของคุณมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Solutions

Performance Validation

การพัฒนา software ในปัจจุบัน ที่จะต้องรองรับการใช้งานของคนจำนวนมาก ธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการทดสอบระบบเพื่อให้ทราบว่าระบบที่เราพัฒนานั้น สามารถที่จะรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานให้ได้มาก และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดหลากหลายแบบ

Solutions

Automated Functional Testing

การทดสอบซอฟต์แวร์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในธุรกิจ ไม่ว่าจะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ เพื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์การทดสอบซอฟต์แวร์นั้นถือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อหาข้อผิดพลาดและป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

Solutions

IT Service management

ในองค์กร IT ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ Service ที่ให้บริการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยหลักการในการบริหารจัดการดังกล่าวจะเรียกว่า ITSM ที่อยู่บนพื้นฐานของ ITIL framework ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในขณะนี้

Solutions

Service Virtualization

Micro Focus Service Virtualization หรือ SV เป็นซอฟต์แวร์เพื่อจำลองระบบ สามารถช่วยลดการเกิด Wait Time และ Constraint ต่าง ๆ ระหว่าง Developing และ Testing ได้ โดย SV สามารถจำลองระบบให้พร้อมสำหรับการ Testing ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Unit Testing, Functional Testing รวมไปถึง Performance Testing

Solutions

ECM-Enterprise Content Management

Enterprise Content Management หรือ ECM ถือเป็นเครื่องมือ หรือระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการ จัดทำ ควบคุม และ บริหารการจัดเก็บรักษาระยะยาว จัดเก็บในส่วนของ Content, Structure และ Unstructured เข้าไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ การใช้งาน การเข้าถึง ของผู้ที่ต้องการใช้งาน

Solutions

Robotic Process Automation

ในปัจจุบันแต่ละองค์กรกำลังเข้าสู่ Digital Transformation ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทกับองกร์ต่างๆ มากขึ้น ช่วยสนับสนุนการทำงานของคนให้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความผิดพลาดในการทำงานลง

Solutions

TYK

We’re the leading API and service management platform that’s always evolving, so you can make big things happen in your business.

Solutions

MARCO Route Master

ปัจจุบันธุรกิจขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจด้านขนส่งของคุณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการจัดการ ทั้งยังมีความทันสมัย และสามารถควบคุมงานได้ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

Solutions

E-Tax Solutions

ภายใต้แผนยุทธศาตร์โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เราสามารถช่วยคุณได้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีที่กำลังก้าวไปสู่รูปแบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการยื่นภาษีใหม่ได้

Solutions

Line Chatbot

ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหน มันคงจะดีไม่น้อย ถ้าหากคุณตอบแชทกับลูกค้าได้ตลอด 24 ชม. ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มยอดขาย และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย เราช่วยคุณได้ คุณเองสามารถสร้าง Line Chatbot ขึ้นมาเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ ของลูกค้า